biuletynWybory samorządowe 2024Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencja 2024-2029

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencja 2024-2029