biuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2024)Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Rymanów