biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji do weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówlub gminnej ewidencji zabytków