biuletynImienne wykazy głosowania radnychImienny wykaz głosowania na LXIX sesji Rady Miejskiej z 28.12.2023 r