biuletynImienne wykazy głosowania radnychImienny wykaz głosowania na LXX sesji Rady Miejskiej z 30.01.2024 r