Strona głównabiuletynBez kategorii
Tytuł Data publikacji

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

17-11-2022

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent ds. płac w ref. oświaty

28-10-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

15-06-2022

Wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

04-12-2020

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

09-06-2020

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku”

28-11-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”

22-10-2019

Druk oświadczenia majątkowego dla Radnych

15-04-2016

Druk oświadczenia majątkowego dla Wójtów / Burmistrzów

13-04-2012