Strona głównabiuletynBez kategoriiWyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój