Strona głównabiuletynWyboryWybory samorządowe 2018
Tytuł Data publikacji

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

13-09-2018

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

12-09-2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

11-09-2018

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

06-09-2018

Numery i granice okręgów wyborczych, liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziba Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz wyboru Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

24-08-2018

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

24-08-2018

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Iwonicz-Zdrój

24-08-2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 sierpnia 2018r.

23-08-2018

Komunikat Komisarza Wyborczego ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

22-08-2018

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

21-08-2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Rad Gmin Oraz Wójtów, Burmistrzów I Prezydentów Miast zarządzonych na dzień 21 Października 2018 r.

21-08-2018

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

21-08-2018

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze

21-08-2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17-08-2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17-08-2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17-08-2018

Komunikat Komisarza wyborczego w Krośnie I w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

17-08-2018

Kalendarz wyborczy

16-08-2018

Informacja ws. powołania urzędnika wyborczego

16-08-2018

Wyrażenie opinii dotyczącej połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego

14-06-2018