Strona głównabiuletynWyboryWybory samorządowe 2018
Tytuł Data publikacji

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

27-03-2018

Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

27-03-2018

Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

27-03-2018

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.

16-03-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego o zmianie zarządzenia nr 19/18 ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie woj. podkarpackiego

06-03-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego ws. liczby radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

26-02-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego ws. liczby radnych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

26-02-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego ws. ustalenia liczby radnych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

26-02-2018

Zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych

26-02-2018