biuletynOgłoszenia różneNabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z przystąpieniem Gminy Iwonicz-Zdrój do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informujemy o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Kto jest uprawniony do zakupu węgla po preferencyjnej cenie?

  • osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
  • nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022-2023 w cenie niższej niż 2000 zł za tonę i w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  • elektronicznie z uwierzytelnionym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym poprzez gminną skrzynkę e-PUAP.

Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.
Szczegółowe informacje o zakupie preferencyjnym węgla uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer 13 43 502 12 wew. 130.

Pożądanym terminem do złożenia wniosku jest termin do dnia 2 grudnia 2022 r.