Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

03-06-2011

Zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej

03-06-2011

Zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

03-06-2011

Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

21-04-2011

Wprowadzenie zmian w Statucie jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju

21-04-2011

Przyjęcie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2020

21-04-2011

Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Iwonicz – Zdrój”

21-04-2011

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

21-04-2011

Powołanie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

21-04-2011

Zmiana uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz – Zdrój

21-04-2011

Wyrażanie zgody na zamianę nieruchomości

21-04-2011

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres czterech lat

21-04-2011

Fundusz sołecki w roku budżetowym 2012

21-04-2011

Zgoda na nieodpłatne nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Nadanie imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

17-03-2011

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011
Powiększ litery
Zmień kontrast