biuletynWybory i referenda
Tytuł Data publikacji

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 sierpnia 2018r.

23-08-2018

Komunikat Komisarza Wyborczego ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

22-08-2018

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

21-08-2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Rad Gmin Oraz Wójtów, Burmistrzów I Prezydentów Miast zarządzonych na dzień 21 Października 2018 r.

21-08-2018

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

21-08-2018

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze

21-08-2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17-08-2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17-08-2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17-08-2018

Komunikat Komisarza wyborczego w Krośnie I w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

17-08-2018

Kalendarz wyborczy

16-08-2018

Informacja ws. powołania urzędnika wyborczego

16-08-2018

Wyrażenie opinii dotyczącej połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego

14-06-2018

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

27-03-2018

Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

27-03-2018

Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

27-03-2018

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.

16-03-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego o zmianie zarządzenia nr 19/18 ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie woj. podkarpackiego

06-03-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego ws. liczby radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

26-02-2018

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego ws. liczby radnych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

26-02-2018