biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)
Tytuł Data publikacji

Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Powołanie Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-12-2014