Strona głównabiuletynWykonanie budżetu
Tytuł Data publikacji

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za 2012 r.

24-03-2014

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

03-09-2013

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

09-10-2012

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za 2011 r.

04-04-2012

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

05-09-2011

Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy Iwonicz-Zdrój za 2010 rok

25-07-2011

Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy Iwonicz-Zdrój za 2010 rok

25-07-2011

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku

12-05-2011