Strona główna ⟩ Articles by: Anna Frodyma
Tytuł Data publikacji

Zapytanie ofertowe na realizacje zamówienia pn.: „Organizacja zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów”

11-02-2019

Zapytanie ofertowe na realizacje zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych”

06-02-2019

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”.

31-01-2019

Zapytanie ofertowe na „Dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”.

17-12-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

11-12-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

23-11-2018

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług odśnieżania gród gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2019 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

21-11-2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu ratowniczego”.

16-11-2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego”

14-11-2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

06-11-2018

Zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: „Organizacja szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli oraz uczniów

05-11-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

31-10-2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 5323 w miejscowości Lubatowa”.

04-10-2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie nr 2: Przebudowa ciągu pieszego oraz źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju”.

19-04-2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju”. Zadanie nr 1: Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenów.

19-04-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Budowa budynku Remizy Strażackiej i Przychodni Zdrowia, budowa parkingu i wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w Iwoniczu – etap II”

30-03-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju”. Zadanie nr 2: Przebudowa ciągu pieszego oraz źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju.

16-03-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju”. Zadanie nr 1: Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenów.

14-03-2018

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”

23-02-2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok.

19-02-2018