Strona główna ⟩ Articles by: Anna Frodyma
Tytuł Data publikacji

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

25-11-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 640 812 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 559 188 zł.

10-11-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2016 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

21-10-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

07-10-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykończenie istniejącej widowni przy boisku Orlik”.

22-09-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wymiana bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Lubatowej”

07-09-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa – etap I”

01-07-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych”

18-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Bałucianka” położonej na dz. nr ewid. 655/2 w m. Lubatowa”.

13-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w Iwoniczu wraz z wykonaniem utwardzenia drogi dojazdowej i ciągu pieszego – ETAP III”

12-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

08-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubatowa i Lubatówka.”

07-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-Zdroju”.

06-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-Zdroju”.

06-04-2016

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

18-11-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

09-11-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

30-10-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój

20-10-2015

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi gminnej /Turkówka/ nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930

19-08-2015

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250 Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miej

01-04-2015