Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł netto
Tytuł Data publikacji

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

07-10-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykończenie istniejącej widowni przy boisku Orlik”.

22-09-2016

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wymiana bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Lubatowej”

07-09-2016

Realizacja zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

07-04-2016

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie doręczania przesyłek listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwonicz-Zdroju

22-03-2016

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn: ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku”

30-12-2015

dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

08-12-2015

Konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku”

08-12-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

09-11-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

30-10-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój

20-10-2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

23-07-2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej

16-06-2015

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”

08-06-2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch dwustronnych ozdobnych, metalowych tablic informacyjnych

13-05-2015

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch dwustronnych ozdobnych, metalowych tablic informacyjnych z planem centrum Uzdrowiska i planem całego miasta Iwonicz-Zdrój z konstrukcją p

04-05-2015

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch dwustronnych ozdobnych, metalowych tablic informacyjnych z planem centrum Uzdrowiska i planem całego miasta Iwonicz-Zdrój z konstrukcją przeznaczoną do umieszczenia na gruncie dla projektu pn. „Rewitalizacja zaby

30-04-2015

Konkurs ofertowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Iwoniczu

31-03-2015

Konkurs ofertowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubatowej i Lubatówce

31-03-2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

29-01-2015