biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł netto
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku

29-01-2015

Wynik konkursu ofert na zadanie pn.” „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”

13-01-2015

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”

17-12-2014

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Wykonanie ciągu pieszego oraz drogi dojazdowej prowadzącej do budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu”.

29-10-2014

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH DO URZĘDU GMINY W IWONICZU –ZDROJU”.

22-10-2014

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Remont ścianki czołowej przepustu położonego na działce nr ewid. 302 w m. Lubatowa”.

17-10-2014

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

11-02-2014

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 roku”

16-12-2013

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Iwonicz-Zdrój obejmującej część sołectwa: Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci wodociągowej dla części sołectwa Iwonicz

06-11-2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych na trzech budynkach będących własnoscią Gminy Iwonicz-zdrój

16-10-2013

Przetarg pisemny ograniczony ograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”, położonym w Iwoniczu-Zdroju Pl. Dietla 2

08-10-2013

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„Remont budynku wielorodzinnego w zakresie czapek kominowych i rynien, ul. Piwarskiego 20, Iwonicz-Zdrój”.

26-09-2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

14-05-2013

Konkurs ofert pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 roku”

08-01-2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

04-09-2012

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

01-03-2012

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 3-6 lat”

01-03-2012

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku

26-01-2012

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku

03-01-2012

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

13-12-2011