Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł netto
Tytuł Data publikacji

Oferta na wykonanie przeglądu gaśnic w gminie Iwonicz-Zdrój

17-10-2011

Oferta na prowadzenie przeglądów, konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej dźwigu w obiekcie użyteczności publicznej

26-09-2011

Oferta na wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż licznika energii elektrycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

26-09-2011

Oferta na wykonanie przeglądów kominowych w obiektach gminy Iwonicz-Zdrój

19-09-2011

Oferta na wykonanie przeglądu technicznego kotłów c.o. w kotłowniach gminy Iwonicz-Zdrój

19-09-2011

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków –odcinki kanalizacji w miejscowości Lubatowa

15-09-2011

Budowa masztu antenowego o wysokości 16 metrów do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce 901 w Lubatówce oraz budowa masztu o wysokości 24 metrów na działce Nr 532 w Lubatowej

26-08-2011

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka wraz z przepompownią ścieków – odcinek kanalizacji w miejscowości Lubatowa

18-08-2011

Zakończone postępowanie administracyjne ws. budowy masztu antenowego do obsługi Internetu

11-08-2011

Budowa masztu antenowego do obsługi internetu

30-06-2011

Budowa masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej

26-05-2011

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

13-05-2011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

19-04-2011

Oferta – dowóz dzieci niepełnosprawnych

13-01-2011