Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł Data publikacji

Zgłaszanie uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

10-12-2015

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

05-12-2013

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

27-12-2010

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

15-12-2010
Powiększ litery
Zmień kontrast