Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł Data publikacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

29-05-2018

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

15-11-2017

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

25-10-2017

Konsultacje ws. projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

05-10-2017

Zgłaszanie uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

24-11-2016

Zgłaszanie uwag i opinii do załączonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

10-12-2015

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

05-12-2013

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

27-12-2010

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

15-12-2010
Powiększ litery
Zmień kontrast