Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Powołanie Komisji Przetargowej

07-11-2011

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna w miejscowości Iwonicz-Zdrój”

07-11-2011

Powołanie zespołu do obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Zmiana Zarządzenia Nr 97/2011

07-11-2011

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

07-11-2011

Zmiana Zarządzenia Nr 90/2011

07-11-2011

Zmiana Zarządzenia Nr 134/2010

07-11-2011

Powołanie Komisji do spraw wydzielenia dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Ustanowienie koordynatora Gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

07-11-2011

Powołanie Komisji Przetargowej

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Wydanie opinii

07-11-2011

Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

07-11-2011

Nabór na stanowisko Dyrektora ZGK

26-10-2011