Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Nadanie imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

21-04-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

17-03-2011

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

17-03-2011

Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-03-2011

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

17-03-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

17-03-2011

Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

17-03-2011

Określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

22-02-2011
Powiększ litery
Zmień kontrast